Home

E-health

Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot goede, bereikbare en betaalbare zorg. Om hier ook in de toekomst zeker van te zijn, moeten we oplossingen vinden voor de hedendaagse uitdagingen in de zorg. In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kijken we hoe we met de implementatie van eHealth de patiƫntenzorg toekomstbestendig kunnen maken.

Waarom eHealth?
EHealth zal een grote rol spelen in de zorg van morgen. Dankzij digitale zorgtools kan de zorg efficiënter worden georganiseerd. Dit heeft positieve gevolgen voor de patiëntenzorg, maar ook voor zorgverleners. Nieuwe technologische innovaties kunnen immers veel werk uit handen nemen. In Leiden zien we deze meerwaarde, daarom investeren wij samen met de Universiteit Leiden 3,2 miljoen in de implementatie van Artificial Inteligence (AI) in de zorg.

Om de meerwaarde van eHealth optimaal te benutten, moeten digitale toepassingen volledig geïntegreerd worden in onze zorg en behandelpaden. Voor we zover zijn, is het belangrijk om te weten welke digitale zorgtoepassingen een directe meerwaarde hebben in de praktijk. Om dit te onderzoeken is op initiatief van het LUMC het National eHealth Living Lab (NeLL) opgericht.

National eHealth Living Lab (NeLL)
Sinds maart 2018 worden allerlei landelijke eHealth initiatieven samengebracht binnen het Nell. Binnen dit netwerk werken patiënten, zorgverleners, wetenschappers, studenten, consumenten, ondernemers, organisaties en instellingen samen om eHealth te integreren in de dagelijkse zorg. Dit met als doel om toekomstbestendige zorg te ontwikkelen, waarbij de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Belangrijk is dat deze toekomstbestendige zorg voor de juiste prijs wordt aangeboden. Wat dat betreft zijn er nog stappen te zetten. Voor een goede implementatie in de zorgpraktijk is het belangrijk dat eHealth toepassingen vergoed kunnen worden. Dit is nu vaak nog niet het geval. 

EHealth in het LUMC
Vanuit het LUMC en NeLL zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven en projecten ontstaan op het gebied van eHealth. Veel projecten worden eerst op één afdeling ingezet en worden bij succes opgeschaald naar andere afdelingen, ziekenhuizen of de eerste-lijn. Een voorbeeld hiervan is het postoperatief eHealthprogramma ‘The Box’ op de afdeling Hartziekten.

Na een operatie krijgen hartpatiënten een box mee naar huis met allemaal meetapparatuur. Met de instrumenten uit de box kunnen zij zelf thuismetingen uitvoeren. De verzamelde data wordt wekelijks bekeken en geanalyseerd door specialisten. Daarnaast kunnen patiënten de vervolgafspraak met de verpleegkundig specialist of cardioloog thuis uitvoeren met behulp van het digitale spreekuur. Het project wordt momenteel opgeschaald naar andere afdelingen, maar ook naar andere ziekenhuizen.

Ehealth in de toekomst
In de toekomst hopen we succesvolle eHealth toepassingen wereldwijd op te schalen. Ons doel is om van NeLL door te groeien naar WeLL (World eHealth Living Lab). Daarvoor werken we al intensief samen met Stanford University in Californië, Chinese University of Hong Kong en Fudan University in Shanghai.