Home

Gezonde leefstijl

Te weinig beweging en een slechte voeding eisen steeds vaker hun tol. Een ongezonde leefstijl is de oorzaak van de meeste westerse ziekten in de 21e eeuw. Goed nieuws is dat het tij gekeerd kan worden. In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken we aan verschillende interventies om leefstijl juist als medicijn in te zetten.

Voorkomen is beter dan genezen
Diabetes, astma en hart- en vaatzieken. Dit is slechts een greep uit alle veelvoorkomende ziekten die het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl. Het huidige zorgstelsel is voornamelijk gericht op het genezen van ziekten, oftewel het repareren van al gedane schade. Vanuit het LUMC en de LUMC-Campus Den Haag willen we juist de oorzaak van deze ziekten aanpakken. Daarom zetten we in op goede voorlichting over leefstijl en doelgroepgerichte interventies.  

Gezond leven is veel meer dan goed eten en sporten alleen. Bij medische aandoeningen spelen omgevingsfactoren vaak een grote rol. Als de hele familie rookt, is de kans groot dat een kind op vroege leeftijd ook een sigaret opsteekt. Of heeft iemand langdurig last van stress, door baanonzekerheid, schuldenlast of een noodgeval in de familie? Dan is de kans om ziek te worden een stuk groter.

Doelgroepgerichte interventies op maat
Hoe weten we welke mensen in een hoog-risico situatie zitten? En hoe kunnen we ze precies helpen? In het LUMC houden we ons met beide vragen bezig. Zo zijn we momenteel bezig met het inventariseren van hoog-risicogroepen. We hebben bijvoorbeeld contact met mensen die een hartinfarct hebben gehad en praten met gezinnen met voedselonzekerheid. Met hen bespreken we de problemen waar ze tegenaan lopen, en gaan wij op zoek naar gerichte oplossingen.

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij het realiseren van een gezonde populatie. In het LUMC kijken we daarom naar hoe we mensen het beste bewust kunnen maken hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Binnen de leerstoel Population Health is er veel aandacht voor teachable moments. Dit zijn gebeurtenissen, zoals een zwangerschap, pensionering of diagnose van een chronische ziekte, waarop mensen meer open staan voor nieuwe ideeën over leefstijl.

Het managen van je ziekte
In het LUMC zijn we niet alleen bezig met preventieve maatregelen. Ook werken we met mensen die al ziek zijn. Juist voor deze groep is het belangrijk om niet alleen de signalen van de ziekte te bestrijden, maar juist de oorzaak ervan. Door iets aan de oorzaken van bijvoorbeeld diabetes type 2 te doen, wordt het omgaan met deze ziekte een stuk eenvoudiger.

Om de patiënten echt van dienst te zijn, werken we samen met het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde aan persoonlijke interventies. We zetten in op individuen, omdat geen mens hetzelfde is. Iedereen kan bijvoorbeeld anders reageren op slaaptekort of stress. En waar de glucosewaarden van de ene persoon omhoog schieten bij het eten van een ijsje, blijven de waarden bij een ander stabiel. Daarom geldt: meten is weten. Per patiënt willen we weten wat hem of haar precies ziek maakt. 

Daarvoor lopen er al meerdere projecten. Een groep diabetespatiënten uit het LUMC krijgt bijvoorbeeld meetapparatuur mee naar huis. Met de gegevens die uit de meting voortkomen bekijken we op welke aspecten van leefstijl we ze kunnen ondersteunen. Met persoonlijk advies kunnen ze hun ziekte uiteindelijk zelf zo goed mogelijk managen.

Baas over eigen behandeling
In de nabije toekomst zal het belang van wijkgerichte zorg toenemen. Per buurt kunnen de gezondheidsrisico’s in kaart worden gebracht en worden bestreden. Daar ligt een belangrijke rol voor specialisten in de eerstelijnszorg. Zij zullen steeds meer een adviesfunctie gaan bekleden. Met de beschikbaarheid van meetinstrumenten en data kunnen mensen zelf hun gezondheid monitoren. Vervolgens kan in samenspraak met een zorgprofessional worden gekeken hoe leefstijl kan worden ingezet om een zo vitaal en gelukkig mogelijk leven te leiden.