Home

Vitale ouderen

Ouderen op het platteland van Ghana zijn vaak gezonder dan hun leeftijdsgenoten in Nederland. Veel klachten die Nederlandse ouderen ervaren, kennen ze daar niet. Hoe komt het dat Ghanese ouderen zo vitaal zijn? Het antwoord: een gezonde leefstijl. In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoeken we hoe ook Nederlandse ouderen langer gezond en vitaal kunnen blijven.

In het LUMC willen we Nederlandse ouderen de kans geven om gezond ouder te worden. Weliswaar hebben Ghanese ouderen vaker last van infectieziekten- en kwalen, toch kunnen we uit hun leefstijl belangrijke lessen trekken. Veel ‘ouderdomsziekten’ zoals diabetes en hart- en vaatziekten zijn eigenlijk welvaartsziekten en kunnen bijvoorbeeld voorkomen of vertraagd worden door dagelijkse beweging.

Succesvolle leefstijlinterventies
Ongeveer 40 procent van de Nederlandse ouderen beweegt minder dan 30 minuten per dag. Interventies om ouderen meer te laten bewegen zijn vaak erg succesvol. Ouderen krijgen hierbij ondersteuning van een professional, zoals een fysiotherapeut. Helaas kunnen dit soort interventies niet altijd langdurig worden aangeboden. Als de coaching wegvalt zijn de meeste ouderen binnen een jaar weer terug bij af.

Vitality Club
Onze onderzoekers kijken naar de mogelijkheden van peer coaching: de inzet van niet professionele en vrijwillige coaches. Een goed voorbeeld is de Vitality Club. Dit zijn groepen oudere buurtgenoten die 5 dagen in de week samenkomen om te bewegen. Vooral de sociale component wordt als prettig ervaren, 92 procent van de leden blijft na een jaar lid. Sinds 2013 zijn er 9 Vitality Clubs met in totaal meer dan 300 leden in Nederland.

De ambitie is om Vitality Clubs op te zetten in wijken door heel Nederland. Vanuit het LUMC onderzoeken we samen met 10 huisartsen hoe we de clubs kunnen verbinden met de zorg. Zo wordt in Leiden gekeken naar de optie om mensen met diabetes, hart- en vaatziekten of andere chronische ziekten vanuit de huisartsenpraktijk door te verwijzen naar de Vitality Club.

De wetenschappelijke inzichten uit dit onderzoek worden gebruik om praktische interventies te ontwikkelen, waarmee ouderen zelf kunnen werken aan een gezonde leefstijl.